Ogłoszenie Wójta Gminy Ulhówek o konkursie kierowanym do klubów sportowych

Wójt Gminy Ulhówek ogłasza otwarty konkurs ofert kierowany do klubów sportowych na zadania w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły konkursu dostępne w pliku poniżej.

konkurs – sport