Otwarty konkurs ofert skierowany do klubów sportowych