Piknik w Machnówku

W niedzielę 4 czerwca Machnówek gościł strażaków z całej gminy oraz dzieci. Związane to było ze zorganizowanym wspólnie Gminnym Świętem Strażaka oraz Dniem Dziecka. Świętowanie rozpoczęła msza święta w intencji strażaków.

Ciąg dalszy obchodów został zaplanowany i realizowany przy świetlicy wiejskiej. Komendant Gminny ZOSP RP w Ulhówku dh Janusz Myszkowski złożył meldunek o gotowości pododdziałów do przeglądu, a następnie wydał komendę podniesienia flagi na maszt. W krótkim wystąpieniu wójt podziękował strażakom za ich zaangażowanie w działalność ratownicz-gaśniczą, a także działalność na niwie społecznej i współodpowiedzialność za sprawy społeczności lokalnej, czego przykładem jest pomoc strażaków podczas różnych imprez i festynów.

Na boisku funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówek Chłopiatyn i Lubycza Królewska zaprezentowali sprzęt używany przy patrolowaniu i ochronie granicy, a także próbkę możliwości psa. Wszyscy chętni, a szczególnie dzieci, mogli korzystać z bezpłatnych przejażdżek rowerami wodnymi, kajakami i łódkami. Przybyłym serwowano grochówkę. Były stoiska z lodami, napojami i słodyczami. Na scenie zaprezentowały się : Kabaret „Aluzja” z Tomaszowa Lubelskiego, „Tarnina” z Tarnoszyna, „Jaśmin” z Rzeplina i „Fermata” z Telatyna. Piknik zakończyła zabawa z zespołem „TAKT”.