Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej