Szkolenie „DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ GOSPODARSTW”

W poniedziałek, tj. 29 stycznia 2018r., w Urzędzie Gminy w Ulhówku odbyło się szkolenie dla rolników z trzech gmin: Telatyn, Dołhobyczów i Ulhówek. Szkolenie „DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ GOSPODARSTW” poprowadził pan Artur Banach – wieloletni pracownik doradztwa rolniczego, od 2009r. właściciel firmy wykonującej wnioski i projekty z UE, który przybył na zaproszenie Wójta Gminy Ulhówek Łukasza Kłębka.

Podczas szkolenia poruszane były takie tematy jak: modernizacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja małych gospodarstw, premie dla młodych rolników, premie na działalność gospodarczą.

Miejmy nadzieję, że wielu rolników, nie tylko z naszej gminy, będzie mogło skorzystać z dotacji.