Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Tacy sami – aktywni i wysportowani

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn.

„Tacy sami – aktywni i wysportowani”.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 14.02.2014r.

Celem operacji jest wzrost sprawności fizycznej  seniorów  gminy Ulhówek poprzez  ćwiczenia w basenie wodnym  oraz ćwiczenia przy muzyce oraz marszu przy pomocy kijków”.

Całkowita wartość operacji 8 825,25zł,
Koszty kwalifikowalne 8 419,93zł
Wartość dofinansowania 6 735,94zł

W dniu 17.07.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Michała Cholewę – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W ramach realizacji operacji zorganizowano 24 godzin zegarowych zajęć fitnessu, 8 wyjazdów na basen do Zamościa, 24 godzin zegarowych marszów zdrowotnych przy pomocy kijków.

 

                                                                                              Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

Data opublikowania: 11:08, 16 stycznia 2015

Kategorie: Aktualności