Wójt Gminy Ulhówek pozyskał na rzecz Gminy Ulhówek składniki majątku ruchomego z zakresu gospodarki transportowej.

Wójt Gminy Ulhówek – Łukasz Kłębek w związku ze złożonym wnioskiem do gen.bryg. SG Jacka Szcząchora Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie nieodpłatnie pozyskał na rzecz Gminy Ulhówek składniki majątku ruchomego z zakresu gospodarki transportowej.

Przekazane mienie pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Ulhówek.