Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Zaproszenie do składania wniosków

W związku aplikowaniem przez Gminę Ulhówek w konkursie Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  informuję,  że w dniach 05.10.2021r. – 22.10.2021r. odbędzie się do nabór dla osób zainteresowanych udziałem w Projekcie.

Ruszył nabór wniosków na zakup komputerów, fot. shutterstock

Program zakupu sprzętu komputerowego dotyczy głównie wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR-ów. Gmina Ulhówek znajduje się na liście Gmin uprawnionych do aplikowania o środki.

Osoby zainteresowane, proszone są o składanie Oświadczeń wraz z załącznikami w szkołach na terenie Gminy Ulhówek lub Urzędzie Gminy Ulhówek, pokój nr 11 (piętro )- , tel.. 84 66 16 004 w. 28

 

Termin składania oświadczeń: 05.10.2021r. – 22.10.2021r.

DO POBRANIA

Oświadczenie opiekunka prawnego

Oświadczenie ucznia

Obowiązek informacyjny

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Data opublikowania: 09:51, 8 października 2021

Kategorie: Aktualności