Bezpłatne szkolenie dotyczące systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

KLOSZ EDYCJA 3 – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców

Bezpłatne kursy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Planujesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy?

– Powiemy, jak napisać dobry biznesplan.

Chcesz zatrudnić opiekuna dziennego do swojej placówki?

– Dowiesz się, jak to zrobić.

Chcesz zostać dziennym opiekunem?

– Poznasz wymagania i kwalifikacje, które trzeba spełnić.

Więcej informacji:

https://www.kursor.edu.pl/szkolenia/zamosc/klosz-3