Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Gimnazjaliści w Urzędzie Gminy Ulhówek

Wójt Gminy Ulhówek – Łukasz Kłębek przyjął dziś (1marca 2018r.) w urzędzie  niecodziennych gości. W ramach zajęć lekcyjnych odwiedzili nas uczniowie klas gimnazjalnych. Celem zorganizowania spotkania w gminnej scenerii było odkrycie przez młodzież tajników funkcjonowania lokalnego samorządu.

Wyjątkową lekcję Wójt rozpoczął od przedstawienia uczniom struktury samorządu terytorialnego w Polsce. Następnie omawiał zasady działania podstawowej jednostki podziału terytorialnego jaką jest gmina. Wymienił przy tym zadania, realizowane w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. Wójt przybliżył również zasady tworzenia budżetu oraz gospodarowania nim.

Podsumowując spotkanie, Wójt podkreślił, że podstawą prawidłowego zarządzania jest dobry zespół pracowników, z którym można wypracować najlepsze rozwiązania i sprawnie realizować powierzone Gminie zadania. Wspomniał również o ogromnej roli mieszkańców gminy, o tym jak ważne są inicjatywy i dobra współpraca.

Aby uczniowie miło wspominali wizytę w urzędzie, otrzymali od Wójta słodki poczęstunek.

Dziękujemy Panu Robertowi Czyż – nauczycielowi historii i wiedzy o społeczeństwie za zorganizowanie tak nietypowej lekcji.

Data opublikowania: 11:42, 23 marca 2018

Kategorie: Aktualności