Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Gmina Ulhówek informuje, że zrealizowała operację pn. „Tarnoszyn – druk i promocja publikacji”.

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn.

„Tarnoszyn – druk i promocja publikacji”.  

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 01.07.2014r.

Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Całkowita wartość operacji –   7 743,75zł
Wartość dofinansowania –       5 000,00zł

W dniu 04.11.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Michała Cholewę – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego trybu konkurencyjności i równego traktowania wykonawców operację realizowała firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe >>TomGraf<< s.c. Andrzej Homziak, Bożena Homziak, Jerzy Homziak, 22-600 Tomaszów Lub. , ul. Lwowska 53a

W ramach realizacji operacji wydrukowano 500 egzemplarzy  monografii  miejscowości Tarnoszyn pt. „Tarnoszyn w ogniu”.

 

Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

 

 

Data opublikowania: 10:48, 1 kwietnia 2015

Kategorie: Aktualności