Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Gminny Dzień Strażaka i 70-lecie OSP Machnówek

Co roku 4 maja w dzień Świętego Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. We wszystkich wioskach brać strażacka integruje się podczas uroczystości kościelnych, a później podczas festynów. Państwowi i Ochotnicy w obliczu przeróżnych zagrożeń i tragicznych chwil stają się równymi sobie współpracownikami. Bez podziałów. Każdy z nich działa w jednej intencji „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

 

„Gdy trzeba – czuwamy po nocach:
Czy łuna na niebie nie wschodzi.
W ulewach i rwących potokach –
Walczymy z żywiołem powodzi”
(Hymn ZOSP RP, „Rycerze Floriana”)

 

Dzień Strażaka w tym roku w naszej gminie połączony był z obchodami 70-lecia OSP Machnówek. Uroczystości odbyły się 2 czerwca w Machnówku.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od wspólnej Mszy Świętej Dziękczynnej, którą odprawił proboszcz miejscowej parafii ks. Piotr Gałczyński. Następnie wspólnym korowodem strażacy wraz z rodzinami oraz mieszkańcami naszej gminy przeszli na plac pod świetlicę gdzie odbyła się druga część uroczystości rozpoczęta hymnem państwowym i wciągnięciem flagi na maszt.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił i powitał wszystkich Wójt Gminy Ulhówek a zarazem  Prezes Gminnego Zarządu ZOSP RP dh Łukasz Kłębek. Podziękował on za ofiarną służbę i pomoc w zagrożeniu zwłaszcza podczas ostatnich anomalii pogodowych.

Po przemówieniu przyszedł czas na odznaczenia i wręczenie podziękowań.

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Władysław Owsicki, dh Andrzej Sadło, dh Wojciech Król.

Srebrny medal otrzymali: dh Roman Brzozowski, dh Andrzej Król.

Złoty medal otrzymał dh Leszek Harczuk.

Odznaki za wysługę lat otrzymali:

60 lat – dh Eugeniusz Sadło i dh Jan Brzozowski,

55 lat – dh Zygmunt Król, dh Stanisław Karabinowski,

50 lat – dh Jan Ostrówka i dh Stanisław Jarema,

45 lat – dh Andrzej Ostrówka,

40 lat – dh Władysław Owsicki, dh Zbigniew Lis, dh Zbigniew Górnicki,

35 lat – dh Kazimierz Pawlik, dh Tadeusz Noworol, dh Andrzej Górnicki, dh Andrzej Mazur, dh Leszek Harczuk, dh Andrzej Król

30 lat – dh Jerzy Łobocki, dh Roman Brzozowski, dh Andrzej Sadło,

25 lat – dh Bogusław Brzozowski, dh Zbigniew Karabinowski,

20 lat – dh Jacek Ostrówka,

15 lat – dh Arkadiusz Harczuk

Odznaką Strażak Wzorowy nagrodzeni zostali: dh Paweł Żarski, dh Grzegorz Brzozowski, dh Waldemar Lis i dh Mateusz Sadło.

 

Po części oficjalnej nastąpiła wspólna zabawa. Każdy mógł się posilić tradycyjną strażacką grochówką, grillowanymi kiełbaskami, bigosem  i ciastem od pań z Koła Gospodyń Wiejskich.

Oczywiście nie mogło zabraknąć naszych zespołów śpiewaczych. Najpierw na scenie zaprezentował się „Jaśmin” a potem „Tarnina”.     Świętowanie Dnia Strażaka zakończyła zabawa pod chmurką z dj-em.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: bryg.mgr inż. Andrzej Mandziuk – Komendant  Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim, st. bryg. Stanisław Kielech – Komendant  Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim w stanie spoczynku, druh Piotr Krzych Viceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lubelskim, Jan Kowalczyk – Sekretarz Gminny ZOSP RP w Ulhówku, Teresa Senetra – członek zarządu ZOSP RP w Ulhówku, Stanisława Ziober – Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek, Wiesław Cielica – Wiceprzewodniczący Powiatu Tomaszowskiego oraz Małgorzata Mamrocha – w imieniu posła Tomasza Zielińskiego.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie  zorganizowanie uroczystości sołtysowi miejscowości Machnówek Markowi Ostrówce, druhom strażakom z miejscowej jednostki, Kołu Gospodyń Wiejskich z Machnówka na czele z przewodniczącą, a zarazem radną, Danutą Lis oraz wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w organizację.

 

Data opublikowania: 14:15, 2 czerwca 2019

Kategorie: Aktualności