Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na miesiące IX, X, XI, XII 2020 roku.