Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Informacja

W piątek 24 listopada 2017 roku Niebiańskie Szeregi Rycerzy św. Floriana zasilił druh Stanisław Skiba.

Przed przejściem na emeryturę Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ulhówku, a jednocześnie aktywny strażak ochotnik. Przez wiele lat piastował funkcję Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ulhówku. Po przejściu w stan spoczynku Komendant Honorowy.

W zmarłym strażacy-ochotnicy stracili wspaniałego i doświadczonego kolegę i przyjaciela.

Pogrzeb odbył się we wtorek 28 listopada w Ulhówku.

Data opublikowania: 00:03, 30 listopada 2017

Kategorie: Aktualności