Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCE STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ 2018

Wójt Gminy Ulhówek podaje do wiadomości, że w związku ze stwierdzeniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski w tym gminy Ulhówek wśród upraw:

 

  • zbóż jarych (rosnących na I, II, III, kategorii gleb)
  • zbóż ozimych (rosnących na I, II, kategorii gleb)
  • krzewów owocowych (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
  • drzew owocowych (rosnących na I i II kategorii gleb)
  • truskawek (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
  • roślin strączkowych (rosnących na I kategorii gleby)

Raport dotyczący zagrożenia suszą na poziomie gminy Ulhówek dostępny jest na stronie: www.susza.iung.pulawy.pl

Wnioski wraz z oświadczeniami o przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód należy składać do Urzędu Gminy w Ulhówku w pok. nr. 17

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:

Oświadczenie o stratach w uprawach

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach)

Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

Oświadczenie o szkodach w budynkach i sprzęcie rolniczym

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data opublikowania: 08:35, 4 lipca 2018

Kategorie: Aktualności