Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Jubileusze w Budyninie

Niedziela 3 czerwca 2018r. była ważnym dniem dla mieszkańców Budynina. Tego dnia miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich świętowało jubileusz 55-lecia, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna – 60-lecia. Są jednak dokumenty, które ujrzały światło dzienne w ostatnim czasie, że historia jednostki jest o 20 lat dłuższa. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta w intencji jubilatów, którą odprawił ks. Piotr Gałczyński.

Po jej zakończeniu uczestnicy udali się przed pobliską świetlicę, gdzie po odegraniu hymnu, wciągnięciu flagi na maszt i złożeniu raportu o gotowości do uroczystości, przybyłych powitał Prezes ZG ZOSP RP w Ulhówku dh Łukasz Kłębek. Władze powiatu reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Kawalec, Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim kpt. Jacek Kamiński, był także przedstawiciel Komendanta PSG Chłopiatyn, Przewodnicząca Roztoczańskiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Maria Żyła, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy, mieszkańcy. W krótkim przemówieniu druh prezes nawiązał do konieczności kultywowania tradycji i współpracy wszystkich dla dobra nie tylko społeczności lokalnej.  Po przemówieniu zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych strażaków, a naczelnik miejscowej jednostki dh Grzegorz Kwiatkowski przypomniał jej historię.

Okolicznościowe adresy skierowali do jubilatów starosta tomaszowski oraz komendant powiatowy straży pożarnej.

Na mocy uchwał Zarządów: Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego ZOSP RP druhowie miejscowej jednostki zostali odznaczeni medalami i odznakami. Srebrne Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali druhowie Andrzej Flasiński i Oleg Skoczylas, brązowe: Krzysztof Szabat, Grzegorz Kwiatkowski, Tomasz Baran, Dariusz Dymek, Mirosław Ślusar. Odznaki „Strażak Wzorowy” – Jerzy Szewc, Jan Buczkowski, Mirosław Ślusar, Dariusz Dymek, Eugeniusz Kozak, Marek Karaś, Krzysztof Mazurkiewicz, Wiesław Kozioł. „Odznaki za Wysługę Lat” – Ryszard Dymek, Stanisław Baran, Jan Karaś, Jan Mazurkiewicz, Henryk Ostrówka, Andrzej Romanowicz, Oleg Skoczylas, Mirosław Ślusar, Henryk Albin, Jerzy Kozioł, Andrzej Flasiński, Jan Buczkowski, Jerzy Szewc, Krzysztof Szabat, Eugeniusz Kozak, Zenon Szyp, Grzegorz Kwiatkowski, Krzysztof Mazurkiewicz, Tomasz Baran, Radosław Romanowicz, Dariusz Dymek, Wiesław Kucharczyk.

Następnie pamiątkowymi dyplomami i kwiatami uhonorowano członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Przewodnicząca KGW Sylwia Baran przypomniała najważniejsze momenty z historii koła i podziękowała wszystkim gospodyniom bez względu czy należą do koła czy nie, za dotychczasową współpracę i pomoc. Podziękowała również władzom gminy za pomoc; także materialną, dzięki której koło może działać i realizować kolejne pomysły. Wspólne zdjęcia oraz zaproszenie na uroczysty obiad zakończyły jubileuszowe obchody.

 

Data opublikowania: 01:11, 7 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności