Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Konkursu ofert rozstrzygnięty

Wójt Gminy Ulhówek podaje wyniki z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych a art.11, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz.U.  z 2003r Nr.96,poz.873 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2015 r w zakresie:

– „ Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ulhówek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2015” kwota 18 000 zł
została przyjęta oferta złożona przez „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim”

– „ Szkolenie drużyn piłki nożnej i siatkowej; przygotowanie kadry do rozgrywek międzyklubowych oraz dofinansowanie udziału klubu w zawodach mistrzowskich” kwota 40 000 zł
– dla klubów sportowych w klasie A 25 000 zł
–  dla klubów sportowych w klasie B 15 000 zł

zostały złożone dwie oferty przez „Ulhówiecki Ludowy Klub Sportowy ZRYW w Ulhówku oraz „Gminny Klub Sportowy SZYSZŁA Tarnoszyn” 'Ulhówiecki Ludowy Klub Sportowy w Ulhówku kwota 15 000 zł
Gminny Klub Sportowy Szyszła Tarnoszyn  kwota 25 000 zł

– ;Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem z terenu Gminy Ulhówek na rok 2015 „ kwota 8 000 zł
została przyjęta oferta  przez” Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminy w Ulhówku”

Załączniki:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 1

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 2

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 3

WÓJT

/-/ Łukasz Kłębek

Data opublikowania: 12:08, 31 grudnia 2014

Kategorie: Aktualności