Konsultacje społeczne w Gminie Ulhówek

Wójt Gminy Ulhówek

Łukasz Kłębek

serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy Ulhówek do udziału w Konsultacjach Społecznych, które odbędą się dnia

25 lipca 2022r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Ulhówek

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst