Mord w Worochcie – uroczystości rocznicowe.

Mordowanie polskiej ludności na wschodnich ziemiach II Rzeczpospolitej dokonane przez ukraińskich nacjonalistów dotknęło setki tysięcy rodzin. Zniszczono wówczas tysiące wsi, przysiółków, kolonii.

Miejscowościami, których mieszkańców na wiosnę 1944 roku spotkał tragiczny los były między innymi Worochta, Machnówek, Korczmin, Staje, Korczów. W związku z 74 rocznicą wymordowania mieszkańców wczoraj, tj. 29 kwietnia 2018r., odbyły się w Machnówku uroczystości rocznicowe.

Worochta była dużą wioską z kościołem, cerkwią i folwarkiem i sąsiadowała z Machnówkiem. Do tragedii doszło 6 kwietnia 1944 r. Ukraińcy zamordowali ponad 30 mieszkańców wioski, nie oszczędzając kobiet i dzieci.

W 1994 roku rodzinom pomordowanych udało się postawić drewniane krzyże. W 2008r. staraniem mieszkańców i władz gminy Ulhówek otrzymano pozwolenie na jednorazowe przekroczenie granicy: uporządkowano mogiły i złożono kwiaty. Od tamtej pory uroczystości obywają się regularnie.

Również i w tym roku, dzięki uzyskaniu odpowiednich pozwoleń od władz Polski i Ukrainy oraz służb granicznych obu państw, 26 i 29 kwietnia otwarto czasowe przejścia graniczne celem dokonania prac porządkowych na zbiorowych mogiłach leżących od 1951 roku poza granicami Polski.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, który na wstępie powitał przybyłych gości, wśród których byli m.in. w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu Aneta Najda, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego – Wojciech Kawalec, Komendant Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie – mjr SG Grzegorz Buczek, Sekretarz Gminy Ulhówek Alina Konefał – Pilip, Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek Teresa Senetra, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ulhówek Wiesław Cielica, Przewodnicząca Sołtysów Agnieszka Gajda, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Ulhówku Jadwiga Teterycz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnoszynie Anna Giergasz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hubinku Marek Korga, radni, sołtysi, poczty sztandarowe szkół, ochotniczych straży pożarnych, kombatantów, inwalidów wojennych.

W wystąpieniu okolicznościowym wójt mówił m.in. o tym, że „Nie można zapomnieć o przeszłości, ale trzeba wspólnie próbować budować lepszą przyszłość”. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. „Orła Białego” w Tarnoszynie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Pragnieniem naszym oddać Wam chwałę” przygotowanym pod opieką Pani Moniki Wawryszczuk – Ben Atiyi i Pani Bożeny Żurowskiej.

Patriotyczną część uroczystości zakończył „Apel Pamięci”, po którym ks. Piotr Gałczyński odprawił mszę św. w intencji ofiar.

Oprawę muzyczną liturgii zapewnił zespół „Na Granicy” działający przy PSG Kryłów. Po liturgii ci, którzy mieli paszporty udali się w kierunku granicy, aby przy zbiorowych mogiłach ofiar pomodlić się za spokój ich dusz, złożyć wieńce i zapalić znicze.