OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY ULHÓWEK INFORMUJE, ŻE  DZIEŃ

24 GRUDNIA 2015r. (WIGILIA) JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY ULHÓWEK ORAZ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W ULHÓWKU.

W PILNYCH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH URZĘDU STANU CYWILNEGO PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ

Z PANIĄ HALINĄ MACHALSKĄ zam. RZECZYCA 52a

TEL. 516 120 944