Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Pielgrzymowali do Uhnowa

Już po raz dwunasty  w ramach Transgranicznych Uroczystości Odpustowych ku czci św. Antoniego ks. Wiesław Mokrzycki zorganizował pielgrzymkę do Uhnowa. W sobotni poranek 11 czerwca do świątyni w Dyniskach przybyli pątnicy. Po krótkim nabożeństwie w intencji uczestników i szczęśliwego przebiegu pielgrzymki ks. proboszcz przekazał kilka informacji porządkowych m.in. na temat opieki medycznej ze strony sanitariusza oraz wręczył każdemu pielgrzymowi pamiątkową plakietkę.

Odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz śpiewając religijne pieśni grupa nieśpiesznie poruszała się w kierunku granicy. Stopniowo dołączały kolejne osoby; zarówno idące pieszo, jak również rowerzyści.

Przed rozpoczęciem odprawy granicznej przedstawiciele Straży Granicznej oraz Służby Celnej przekazali informacje na temat zasad przekraczania granicy, natomiast ksiądz Wiesław przypomniał o duchowym i religijnym aspekcie pielgrzymki. Po sprawnie przeprowadzonej odprawie pątnicy prowadzeni przez krzyż udali się w kierunku Uhnowa. Dla tych, którzy z powodów zdrowotnych nie mogli przejść całej drogi strona ukraińska zapewniła autokar.

U symbolicznych bram tego najmniejszego miasta Ukrainy nastąpiło oficjalne powitanie pątników przez przedstawicieli miejscowych władz. Następnie wszyscy udali się wspólnie do świątyni na uroczystą mszę. Przygnębiające wrażenie zrobił widok kościoła szczególnie na tych wszystkich, którzy po raz pierwszy przybyli do Uhnowa. Po krótkim oczekiwaniu przybył bp senior Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej Marian Buczek, który w języku polskim i ukraińskim sprawował Najświętszą Ofiarę. W obu językach wierni wysłuchali czytań, psalmu i Ewangelii, a następnie kazania. W koncelebrze liturgii wzięli udział o. Jan Kapistran z Rawy Ruskiej, ks. Jan Muda proboszcz z Wasylowa Wielkiego, ks. Wiesław Mokrzycki z Dynisk i proboszcz greckokatolickiej parafii w Karowie Bohdan Hrynda.

Po zakończeniu mszy wszyscy kapłani otrzymali  białe lilie św. Antoniego jako symboliczne podziękowanie i nawiązanie do osoby świętego z Padwy, w intencji którego miały miejsce uroczystości.

Ostatnim akcentem  było ekumeniczne nabożeństwo za dusze wszystkich zmarłych różnych wyznań spoczywających na miejscowym cmentarzu grzebalnym, po którym ksiądz biskup udzielił wszystkim obecnym pasterskiego błogosławieństwa.

Data opublikowania: 08:36, 28 czerwca 2016

Kategorie: Aktualności