Pielgrzymowali po raz trzynasty

Pielgrzymowali po raz trzynasty

Już po raz XIII zorganizowana została przez parafię w Dyniskach i władze gminy Ulhówek pielgrzymka do Uhnowa z racji uroczystości odpustowych ku czci św. Antoniego. Tegoroczne obchody połączone były z jubileuszem 50 lecia istnienia parafii oraz 25 lecia konsekracji nowej świątyni. Do tych rocznic nawiązywała pamiątkowa plakietka, którą otrzymał każdy uczestnik pielgrzymki.

W sobotę 10 czerwca po modlitwie  oraz przypomnieniu celu i zasad pielgrzymki grupa ruszyła w kierunku czasowego przejścia granicznego na Ulikowie. Stopniowo dołączali kolejni pielgrzymi; także na rowerach. Ostateczne uformowanie grupy pielgrzymkowej nastąpiło po zakończeniu odprawy paszportowej. Dla tych, którzy z powodów zdrowotnych nie mogli iść, strona ukraińska przygotowała autokar.

Powitanie nastąpiło tradycyjnie u umownych bram miasta, skąd wszyscy udali się do kościoła. Liturgię po polsku i ukraińsku sprawował oraz kazanie wygłosił o. Sławomir Zieliński – franciszkanin z parafii pw. św. Antoniego we Lwowie. We mszy uczestniczyli także kapłani z Rawy Ruskiej, Wasylowa Wielkiego oraz z miejscowych kościołów; prawosławnego i grekokatolickego. o. Bohdan Grynda wziął później udział w nabożeństwie ekumenicznym na cmentarzu grzebalnym.

Niedzielną sumę odpustową w Dyniskach sprawował i okolicznościowe kazanie wygłosił bp Mariusz Leszczyński. W koncelebrze liturgii uczestniczyli również poprzedni proboszczowie; Mieczysław Nicpoń i Piotr Lizakowski. Innym stan zdrowia lub obowiązki duszpasterskie nie pozwoliły wziąć udziału w obchodach jubileuszu parafii. Ksiądz biskup poświęcił także tablicę upamiętniającą ks. Jana Łazarowicza – pierwszego proboszcza parafii Dyniska.