Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Posługa pamięci

Wiosna to czas, gdy po zimowym śnie przyroda budzi się do życia. Była jednak  wiosna 1944 roku, gdy królowała śmierć, zniszczenie i pożoga. Pamięci ofiar tego czasu były poświęcone uroczystości, które odbyły się 26 kwietnia w Machnówku. Msza święta ku czci ofiar, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II, a wreszcie przejście do mogił; tam, gdzie kiedyś była Worochta stanowiły zasadnicze elementy przebiegu uroczystości rocznicowych.

Dzięki staraniom władz gminy Ulhówek oraz przychylności władz oraz odpowiednich służb Polski i Ukrainy w piątek otwarto czasowe przejścia graniczne celem dokonania prac porządkowych na trzech mogiłach, a w niedzielę aby wspólnie modlić się za pomordowanych przez UPA mieszkańców Worochty, Machnówka, Korczmina, Staj.

Przed udaniem się w piątek na Ukrainę Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek Teresa Senetra oraz Sekretarz Gminy Alina Konefał-Pilip wraz z Sołtysem wsi Wasylów Wielki Marią Mucha złożyły wieniec i zapaliły znicze przy symbolicznej mogile pomordowanych mieszkańców wioski.

Następnie, już po ukraińskiej stronie, przy zbiorowej mogile w miejscu gdzie przed wojną stała gajówka Korczmin, wspólnie z osobami porządkującymi,  w krótkim nabożeństwie modlili się proboszcz z Machnówka ks. Piotr Gałczyński  i unicki ksiądz z ukraińskiej Korczivki. Również tutaj przedstawiciele władz gminy Ulhówek  oraz Przewodnicząca Rady w Korczivce złożyli wieńce, kwiaty oraz zapalili znicze.

Uroczystości w niedzielę rozpoczął montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum. Po jego zakończeniu wójt gminy Łukasz Kłębek powitał przybyłych i wygłosił okolicznościowe przemówienie, po którego zakończeniu sierżant sztabowy SG Piotr Wiciński z PSG Kryłów odczytał Apel Pamięci.

Mszę świętą w intencji ofiar i kazanie wygłosił ks. Piotr Gałczyński – miejscowy proboszcz, który powiedział między innymi, że to, co dzieje się w chwili obecnej za naszą wschodnią granicą może być konsekwencją głupoty sprawców tych wydarzeń, które były udziałem mieszkańców okolicznych wiosek w 1944 roku. Prosił również o modlitwę za oprawców, aby dobry Bóg wybaczył im ten ciężki grzech.

Oprawę muzyczną uroczystości, w tym liturgii zapewnił zespół „Na Granicy”, a asystę honorową tworzyli – również konno- ułani Tomaszowskiego Szwadronu Ułanów im. 1-go Pułku Kawalerii KOP oraz poczty sztandarowe: kombatantów ŚZŻAK rejon Ulhówek, szkół z terenu gminy i jednostek OSP.

Po zakończeniu mszy, przy konnej asyście ułanów, uczestnicy niedzielnych uroczystości udali się w kierunku granicy aby przy mogiłach oddać hołd pomordowanym. Krótka modlitwa w  intencji ofiar zarówno przy pierwszej, jak i przy drugiej mogile rozpoczynała ostatni akcent obchodów uroczystości rocznicowych.

Ostatni świadkowie mordu i potomkowie ocalonych jako pierwsi złożyli kwiaty i zapalili znicze. Kolejny wieniec był od władz województwa lubelskiego. Powiat tomaszowski reprezentowali i wieńce złożyli – Starosta tomaszowski Jan Kowalczyk i Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu Wojciech Kawalec. W imieniu władz gminy wieńce na obu mogiłach składali Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Senetra, Wiceprzewodniczący Wiesław Cielica, Wójt Łukasz Kłębek i Sekretarz Alina Konefał-Pilip. Komendant PSG Chłopiatyn kpt. SG Grzegorz Buczek złożył wieniec w imieniu służb mundurowych. Wiązanki złożyli również przedstawiciele sołtysów i radnych gminy Ulhówek oraz delegacja Stowarzyszenia Polaków Pomordowanych na Wołyniu.

     Po zakończeniu części oficjalnej ocaleni odśpiewali „Anioł Pański” za spokój dusz  zamordowanych w okrutny sposób przodków.

Data opublikowania: 12:22, 11 maja 2015

Kategorie: Aktualności