„Pragnieniem naszym oddać Wam chwałę”

18 marca 2018r. w Tarnoszynie odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę mordu na mieszkańcach miejscowości. To właśnie w Tarnoszynie 74 lata temu ukraińscy nacjonaliści okrążyli wieś i wymordowali kilkudziesięciu mieszkańców a domy spalili. Ludobójstwo dokonane na ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich podczas II wojny światowej było jedną z najstraszniejszych zbrodni w historii narodu polskiego. Uroczystości, które od wielu lat, odbywają się w Tarnoszynie to hołd pomordowanym, to hołd ofiarom ludobójstwa polskiego, to hołd poległym, którzy zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami.

Przed rozpoczęciem Mszy Świętej zespół „Na Granicy”, działający przy PSG Kryłów, dał krótki koncert. Później, wspólnie z „Tarniną”, zapewnił oprawę muzyczną mszy św. odprawionej w intencji ofiar.

Na uroczystości rocznicowe przybyli mi.in.: w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Aneta Najda – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu, Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski, Wojciech Kawalec – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego, kpt. Jacek Kamiński – koordynator jednostki OSP Ulhówek z ramienia PSP w Tomaszowie Lubelskim, Sekretarz Gminy Ulhówek Alina Konefał – Pilip, radni Rady Gminy Ulhówek z Przewodniczącą Teresą Senetrą, sołtysi z Przewodniczącą Agnieszką Gajdą na czele, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe: 3 Batalionu Zmechanizowanego z Zamościa, kombatantów, szkół i strażaków OSP z terenu gminy, a przede wszystkim mieszkańcy, ostatni żyjący świadkowie mordu, dzieci i wnuki ofiar. Wszystkich powitał Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, który następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Kolejnym punktem programu obchodów uroczystości rocznicowych był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Tarnoszynie pt. „Pragnieniem naszym oddać Wam chwałę” przygotowana pod opieką Pani Moniki Wawryszczuk – Ben Atiyi i Pani Bożeny Żurowskiej.

Następnie, miejscowy proboszcz, ks. Władysław Gudz odprawił w intencji ofiar mszę świętą. Po zakończeniu liturgii w procesji wszyscy udali się pod pomnik upamiętniający ofiary mordu, gdzie nastąpiło uroczyste wciągniecie flagi państwowej na maszt i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Po odczytaniu fragmentów książki Tadeusza Wolczyka „Tarnoszyn w ogniu” przez Wójta Gminy Ulhówek Łukasza Kłębka głos zabrała Pani Aneta Najda. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe wystąpienia zaproszonych gości ograniczono do minimum.

Wyjątkowo podniosłą oprawę uroczystości pod pomnikiem „Ku Czci Pomordowanych” zapewnił 3 Batalion Zmechanizowany z Zamościa na czele z kpt. Kamilem Taranowiczem – dowódcą kompanii i ppłk. Piotrem Misturą – dowódcą pocztu sztandarowego. Dowódcę 3 Batalionu Zmechanizowanego reprezentował por. Sławomir Szumierz. Po odczytaniu Apelu Pamięci i oddaniu Salwy Honorowej nastąpiło złożenie wieńców.

Na zakończenie miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, na czele z przewodniczącą a zarazem radną Joanną Buczkowską, gości i organizatorów zaprosiło na obiad.