PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH KU CZCI ŚW. ANTONIEGO W UHNOWIE (UKRAINA) I W DYNISKACH