Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″

W dniu 14 marca 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem a Gminą Ulhówek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Umowa dotyczy wykonania przez beneficjenta inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111927L o długości 2,827km w miejscowości Rzeczyca” .
Gmina Ulhówek w dniu 29 marca 2018 roku ogłosiła postępowanie przetargowe . Dnia 18 maja 2018 została zawarta Umowa Nr 1/2018 pomiędzy Gminą Ulhówek, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Łukasza Kłębka a Firmą : BUDGAR Leżak Aneta Dąbrowa Tomaszowska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski. Łączny kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi: 2 717 692,55 zł, dotacja z budżetu państwa: 1 358 846,00 zł, wkład własny: 1 358 846,55zł.

Termin zakończenia planowany jest na dzień 30 września 2018 r.

Galeria FOTO:

Data opublikowania: 14:10, 8 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności