Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Protokół konsultacji

Protokół

ustalenia konsultacji społecznych w sprawie podziału Sołectwa Ulhówek

 

Komisja w składzie:

  1. Halina Machalska – Przewodniczący Komisji
  2. Lesław Chabros – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Jolanta Pieprzowska – Członek Komisji
  4. Urszula Słoboda – Członek Komisji

w dniu 06 lutego 2015r ustaliła wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Ulhówek przeprowadzonych w dniu 06 lutego 2015r w sprawie podziału sołectwa Ulhówek  na dwa sołectwa ULHÓWEK i ULHÓWEK I.

 

1. Zestawienie liczbowe

Liczba mieszkańcówSołectwa Ulhówekogółem Liczba uprawnionych do konsultacji Liczba osób które wzięły udział w konsultacjach Liczba głosów popierających Liczba głosów przeciw Liczba głosówwstrzymujących się Liczba głosów nieważnych
1156 1001 35 35 0 0 0

 

2. Wyliczenie procentowe głosów w odniesieniu do liczby uprawnionych do konsultacji:

„ za”    – 3,5%
„przeciw”   – 0
„wstrzymujących się”   – 0
głosy nieważne   -0

                                                                                  Podpisy członków komisji

1. /-/ Halina Machalska
2. /-/ Lesław Chabros
3. /-/ Jolanta Pieprzowska
4.  /-/  Urszula Słoboda

Data opublikowania: 11:32, 17 lutego 2015

Kategorie: Aktualności