Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Przerwa w przyjmowaniu wniosków i wydawaniu paszportów

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i uruchomieniem Rejestru Dokumentów Paszportowych, od 8 listopada godz. 14:00 (czasu środkowoeuropejskiego) do 13 listopada 2022 r. organy paszportowe nie będą przyjmować wniosków o wydanie paszportu. W tym okresie nie będzie też można odbierać gotowych dokumentów.

 

Nowa ustawa i system – wiele korzyści

Prosimy o uwzględnienie tych ograniczeń w swoich planach wyjazdowych i zaplanowanie wizyty w urzędzie, najpóźniej 8 listopada 2022 r. lub po 14 listopada 2022 r. Termin wizyty można zarezerwować w systemie e-konsulat.

W tym okresie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, organy paszportowe będą mogły wydawać wyłącznie paszporty tymczasowe.

Wejście w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i nowego systemu ich wydawania przyniesie liczne udogodnienia.

W pierwszej kolejności zniknie konieczność wypełniania papierowego wniosku. Będzie on generowany w systemie przez urzędnika paszportowego, a następnie podpisywany przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego.

Obniżona zostanie granica wiekowa wydawania paszportów z 10-letnim terminem ważności – teraz będą otrzymywać je dzieci już od ukończenia 12 roku życia. Osoby małoletnie będą też mogły otrzymać w krótkim czasie paszporty tymczasowe, jeśli będzie to uzasadnione ważnymi okolicznościami, takimi jak kontynuacja nauki, rozwój indywidualnych umiejętności lub konieczność zapewnienia im opieki.

Uproszczone zostaną zasady pobierania opłat – w miejsce skomplikowanego systemu podwyższania i pomniejszania opłat w określonych przypadkach pojawi się jednolita i przejrzysta tabela opłat.

Paszport tymczasowy będą mogły otrzymać osoby przebywające za granicą, które przekroczyły granicę na podstawie dowodu osobistego i utraciły go podczas podróży, a jednocześnie posiadają ważny paszport, ale nie mają do niego dostępu.

Posiadacze paszportów zyskają dostęp do takich dodatkowych usług elektronicznych, jak weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie danych przetwarzanych w rejestrze, czy zgłoszenie utraty skutkujące unieważnieniem paszportu.

Utratę dokumentu paszportowego będzie można zgłosić  funkcjonariuszowi Straży Granicznej, gdy utrata zostanie stwierdzona podczas odprawy granicznej a także Policji, gdy utrata dokumentu nastąpiła w wyniku przestępstwa.

Data opublikowania: 12:42, 31 października 2022

Kategorie: Aktualności