Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ULHÓWEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,O KTÓRYCH MOWA W ART.3UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

zarządzenie o konsultacjach ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY -projekt na 2021

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY -projekt na 2021

Data opublikowania: 08:29, 12 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności