ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 19 WOJEWODY LUBELSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 19
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego

Rozporządenie