Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Co warto wiedzieć o Stowarzyszeniu „G-6 Grzędy Sokalskiej”?

2g6Warto wiedzieć, że jest to dobrowolne samorządne i trwałe zrzeszenie ludzi, którzy zdecydowali się działać nie dla osobistego zysku, lecz dla dobra publicznego. Stowarzyszenie pod nazwą „G-6 Grzędy Sokalskiej” powstało 25 stycznia 2006 roku i działa na obszarze sześciu gmin: Jarczowa, Łaszczowa, Rachań, Telatyna, Tyszowiec i Ulhówka. Jego cele są społecznie ważne: wspierać wszelkie działania na rzecz rozwoju gmin (Gminy są członkami wspierającymi Stowarzyszenia), kultywować lokalne tradycje historyczne i kulturowe, wspomagać ochronę środowiska, popularyzować mądrą działalność inwestycyjną na swoim terenie i in. Stowarzyszenie włączyło się aktywnie w realizację unijnego programu Lider +, którego celem jest wsparcie udzielane społecznościom wiejskim, działającym w partnerstwie.

Stowarzyszenie G-6 obejmuje swoim działaniem 137 miejscowości, wchodzących w skład sześciu wymienionych wyżej gmin. To obszar prawie wyłącznie wiejski, zamieszkały przez 32,2 tys. obywateli.

Strona stowarzyszenia G-6: www.stowarzyszenieg6.pl

mapkag6

Dodaj komentarz