Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Uczcili pamięć pomordowanych

W nocy z 17 na 18 marca 1944 r. zostało zamordowanych przez UNS-UPA kilkudziesięciu mieszkańców Tarnoszyna i okolicznych wiosek. Aby uczcić pamięć ofiar  organizowane są w Tarnoszynie uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym. Nie inaczej było i w niedzielę 22 marca.

Do świątyni przybyli ostatni żyjący świadkowie mordu, dzieci i wnuki ofiar, zaproszeni goście, władze gminy, poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP z terenu gminy, sztandar gminnego koła PSL, dzieci i młodzież, mieszkańcy Tarnoszyna i miejscowości z terenu gminy.

Przed świątynią raport wójtowi gminy o gotowości do uroczystości złożył ułan Koper z Tomaszowskiego szwadronu im. 1-go Pułku Kawalerii KOP. Następnie wszyscy weszli do świątyni.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Łukasz Kłębek, który najpierw powitał przybyłych, a byli to: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz w imieniu Wojewody Lubelskiego – Waldemar Podsiadły Sekretarz Wojewódki ROPWiM, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Stanisław Misztal, w imieniu Starosty Tomaszowskiego – wicestarosta Jerzy Wereszczak, ppłk. SG Jacek Kozak komendant PSG Lubycza Królewska, kpt. SG Grzegorz Buczek –  Komendant PSG Chłopiatyn, chor szt. Mariusz Skorniewski – PSG Dołhobyczów, mł. kpt. Jacek Kamiński z PSP Tomaszów Lubelski,  podkomisarz Andrzej Lepionka – Kierownik Posterunku Policji w Łaszczowie, Janina Kalinowska – Prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu,   Henryk Szczupak – Prezes ZG PSL w Ulhówku, Teresa Senetra – Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek wraz z radnymi, Agnieszka Gajda Przewodnicząca sołtysów z terenu gminy Ulhówek wraz z sołtysami, Tomaszowski Szwadron Ułanów im. 1-go Pułku Kawalerii KOP, dh Stanisław Skiba – Komendant Gminny ZOSP RP w Ulhówku oraz poczty sztandarowe OSP Tarnoszyn, Ulhówek, Machnówek, Wasylów Wielki, Żerniki, Anna Giergasz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnoszynie, Anna Żurawiecka – Dyrektor Gimnazjum w Ulhówku wraz z pocztem sztandarowym szkoły, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Ulhówku, poczet sztandarowy ZG PSL w Ulhówku, Orkiestra Dęta z Cieszanowa oraz zespół „Tarnina” z Tarnoszyna, które muzyką i śpiewem podczas liturgii uświetniały uroczystość.

Przejmujący montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły podstawowej, który na zakończenie został nagrodzony gromkimi brawami, był kolejnym elementem obchodów rocznicowych. Z kolei chor. szt. SG Mariusz Skorniewski odczytał Apel Pamięci, a po jego zakończeniu strażacy złożyli wieniec w „Kaplicy Męczeństwa Parafii Tarnoszyn”.

Mszę świętą koncelebrowaną w intencji ofiar odprawili ks. Władysław Gudz i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który wygłosił również kazanie. Przywoływał w nim zarówno tragiczną przeszłość jak i nawiązywał do obecnej sytuacji na Ukrainie. Wskazywał na pewne podobieństwa sytuacji Polaków na Kresach do tego, co w 1915 roku stało się udziałem Ormian w Turcji. Cieszył się, że młode pokolenie nie zapomina o swoich przodkach, czemu dało wyraz w zaprezentowanym montażu słowno-muzycznym i przypomniał, że „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”. Po zakończeniu liturgii wszyscy udali się pod pomnik, gdzie złożono wieńce i wiązanki kwiatów, zapalono znicze.

Ksiądz Tadeusz podczas nieformalnego spotkania w miejscowej szkole mówił o swojej pracy duszpasterskiej, pasji w głoszeniu prawdy o ludobójstwie na kresach oraz podpisywał książki swojego autorstwa.

Data opublikowania: 16:48, 27 marca 2015

Kategorie: Aktualności