Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Umowa na drogę Rzeczyca – Hubinek podpisana

14 marca 2018r. w siedzibie zamojskiej delegatury LUW Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek i Skarbnik Gminy Ulhówek Alina Pukaluk podpisali umowę na przebudowę drogi Rzeczyca – Hubinek w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Ogólny koszt zadania – 2853765,40 zł
Kwota dofinansowania – 1447880,00 zł
Wkład własny Gminy – 1447880,00 zł

Data opublikowania: 22:04, 29 marca 2018

Kategorie: Aktualności