Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Uroczystości odpustowe w Szczepiatynie 21 maja 2018r.

Parafianie w Szczepiatynie przeżywają odpust w dniach wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w poniedziałek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

Słowo Boże wygłosił i przewodniczył Sumie ks. Leszek Pankowski. Msze Świętą koncelebrował ks. Władysław Gudz – proboszcz parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa w Tarnoszynie – gospodarz uroczystości odpustowych.

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą Pawła VI. Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. W momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie razem z, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.

Najwłaściwsze jest w tym momencie wspomnienie słów Jan Pawła II: „Królowej Apostołów zawierzamy ..wszelkie formy działalności misyjnej… W Jej dłonie składamy powszechną misję całego Kościoła, który od dnia Pięćdziesiątnicy idzie … szlakiem …. z wciąż odnawianym zapałem, aby głosić Ewangelię we wszystkich częściach świata…

Prośmy Maryję Pannę, aby wspomagała zawsze Kościół w wypełnianiu jego misji. Przyzywajmy Ją, pamiętając … o naszych braciach z Kościołów Wschodnich, ….wszystkich innych chrześcijan różnych tradycji i wyznań, rozsianych po całym świecie. Święta Matka Boga niech wspomaga dążenie do pełnej jedności wszystkich…., aby można było coraz skuteczniej głosić Ewangelię pokoleniom nowego tysiąclecia.”

Ksiądz Leszek Pankowski w wygłoszonym kazaniu podkreślał ogromną rolę Maryi w naszym życiu. Mówił o tym, że z Maryją nie trzeba być ostrożnym, można całkowicie się jej powierzyć, gdyż jest Ona całkowicie zjednoczona z Bogiem. Przy zwiastowaniu sam Bóg zawierzył Jej Swojego Syna, zaufał Jej, czyli sam Bóg ofiarował się Maryi. Jak Bóg zaufał Maryi, tak i my Jej zaufajmy. Ona ponownie została wezwana do tego, aby być Matką, Matką Kościoła, Matką każdego z nas. Przez oddanie się Maryi, oddajemy się Chrystusowi, a w Chrystusie Ojcu. Na koniec homilii zwrócił się do zebranych, byśmy zawierzyli Matce Bożej a wówczas nigdy nie będziemy pozostawieni sami sobie.

W świątyni razem z parafianami modlili się kapłani dekanatu tarnoszyńskiego tj. ks. Władysław Gudz – Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa w Tarnoszynie – gospodarz uroczystości, Dziekan: ks. Wiesław Mokrzycki – Parafia pw. Świętego Antoniego w Dyniskach, ks. Grzegorz Hałas – Parafia pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Rzeplinie, ks. Jerzy Piasecki – Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa w Hulczu oraz Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek.

Uroczysta procesja zakończyła uroczystości odpustowe.

Data opublikowania: 18:41, 1 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności