Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Wręczenie promes

W dniu 7 marca 2018r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się wręczenie umów w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Wojewoda lubelski wręczył także promesy dotacji celowych przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją. Dotacje na łączną kwotę ponad 6,1 mln zł otrzymało w sumie 29 gmin i 2 powiaty.
Promesę na kwotę 96 000zł z rąk wojewody odebrał Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek.

Data opublikowania: 11:49, 23 marca 2018

Kategorie: Aktualności