„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”

W dniu 15 października 2020r. Wójt Gminy Ulhówek przekazał na ręce Pani Dyrektor Anny Giergasz 24 laptopy zakupione  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W najbliższym czasie kolejne laptopy zostaną przekazane Szkole Podstawowej im. Artura Grottgera w Hubinku – 18 laptopów, Zespołowi Szkół Publicznych w Ulhówku  – 29 laptopów.

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronowirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Program umożliwił Gminie Ulhówek łącznie z programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” zakup 71 laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę 99.697.18 zł., z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów 3 naszych szkół oraz nauczycieli.