Zmiana ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna topolowego