Przerwa w przyjmowaniu wniosków i wydawaniu paszportów

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i uruchomieniem Rejestru Dokumentów Paszportowych, od 8 listopada godz. 14:00 (czasu środkowoeuropejskiego) do 13 listopada 2022 r. organy paszportowe nie będą przyjmować wniosków o wydanie paszportu. W tym okresie nie będzie też można odbierać gotowych dokumentów.   Nowa ustawa i system – wiele korzyści Prosimy o uwzględnienie tych ograniczeń w swoich planach wyjazdowych i zaplanowanie wizyty w urzędzie, najpóźniej 8 listopada 2022 r. lub po 14 listopada 2022 r. Termin wizyty można zarezerwować w systemie e-konsulat. W tym okresie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, organy paszportowe będą mogły wydawać wyłącznie paszporty tymczasowe. Wejście w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i nowego systemu ich wydawania przyniesie liczne udogodnienia. W pierwszej kolejności zniknie konieczność wypełniania papierowego wniosku. Będzie on generowany w systemie przez urzędnika paszportowego, a następnie podpisywany przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego. Obniżona zostanie granica wiekowa wydawania paszportów z 10-letnim terminem ważności – teraz będą otrzymywać je dzieci już od ukończenia 12 roku życia. Osoby małoletnie będą też mogły otrzymać w krótkim czasie paszporty tymczasowe, jeśli będzie to uzasadnione ważnymi okolicznościami, takimi jak kontynuacja nauki, rozwój indywidualnych umiejętności lub konieczność zapewnienia im opieki. Uproszczone zostaną zasady pobierania opłat – w miejsce skomplikowanego systemu podwyższania i pomniejszania opłat w określonych przypadkach pojawi się jednolita i przejrzysta tabela opłat. Paszport tymczasowy będą mogły otrzymać osoby przebywające za granicą, które przekroczyły granicę na podstawie dowodu osobistego i utraciły go podczas podróży, a jednocześnie posiadają ważny paszport, ale nie mają do niego dostępu. Posiadacze paszportów zyskają dostęp do takich dodatkowych usług elektronicznych, jak weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie danych przetwarzanych...

Informacja dotycząca odprawy granicznej

I N F O R MA C J A dotyczy odprawy granicznej poza czynnymi przejściami granicznymi w dniu 29 października 2022 roku w godz. od. 08.00-17.00      Wójt Gminy Ulhówek – Łukasz Kłębek wraz z Księdzem Proboszczem Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Antoniego w Dyniskach- zwrócił się do generała dywizji Straży Granicznej Tomasza Pragi – Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu otwarcie granicy z Ukrainą poza czynnymi przejściami granicznym w ruchu pieszym w miejscowości Dyniska – Uhnow w rejonie znaku granicznego Nr 675 w dniu 29 października 2022 roku w godz. 8.00 – 17.00 w celu umożliwienia mieszkańcom przygranicznych miejscowości (dawnym mieszkańcom Uhnowa) dokonania prac porządkowych na cmentarzu grzebalnym w Uhnowie oraz udziału we Mszy Świętej o godz. 11.00. Komendant Główny Straży Granicznej w Warszawie w wyniku porozumienia z Przewodniczącym Państwowej Służby Granicznej Ukrainy wyraził zgodę, celem umożliwienia przekroczenia granicy państwowej mieszkańcom przygranicznych miejscowości do miasta Uhnów...