Ogłoszenie Wójta

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ULHÓWEK   W związku z dodatkowym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę, to jest 1 stycznia 2022 r. informuję, że dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Ulhówek będzie 7 stycznia 2022 r. (piątek).   W tym dniu, tj. 7 stycznia 2022  (piątek)         Urząd Gminy Ulhówek              będzie nieczynny   W sprawach PILNYCH (sporządzenie aktu zgonu) kontakt z USC Ulhówek pod nr telefonu 695669930         WÓJT GMINY /-/ Łukasz...

Ogłoszenie Wójta

Ogłoszenie Wójta o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ulhówek

W związku z dodatkowym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę, to jest 25 grudnia 2021 roku informuję, że dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Ulhówek będzie 24 grudnia 2021 r. (piątek). W tym dniu tj. 24 grudnia 2021 (piątek) Urząd Gminy Ulhówek będzie nieczynny W sprawach PILNYCH (sporządzenie aktu zgonu) kontakt z USC Ulhówek pod numerem telefonu 695 669 930                                                                               WÓJT GMINY                                                                         /-/ Łukasz...

Komunikat Granty PGR

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI NA GRANTY PGR   Gmina Ulhówek zwraca się z prośba do wszystkich osób, które złożyły wnioski na granty PGR o pilny kontakt w celu potwierdzenia kompletności i poprawności złożonych dokumentów m.in. związanych z potwierdzeniem pokrewieństwa między wnioskodawcą , a członkiem rodziny pracującym w przeszłości w PGR.   Kontakt: Urząd Gminy Ulhówek pokój 17a, tel. 84 66 160 04 wew. 24, 25 e-mail:...