Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

 w Urzędzie Gminy Ulhówek

Drodzy Mieszkańcy!

 Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek informuje, że w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

przystąpiliśmy do obsługi Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tut. Urzędu złożyć wniosek

             o dotację z Programu „Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc

w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Godziny pracy Punktu:

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

pokój nr. 15

strona: www.czystepowietrze.gov.pl