,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″

W dniu 13 marca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem  a  Gminą Ulhówek  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Umowa dotyczy wykonania przez beneficjenta inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111992L Ulhówek – Żerniki od km 0+000 do km 3+093  o długości 3,093km” . Gmina Ulhówek  w dniu  5 kwietnia 2017 roku ogłosiła postępowanie przetargowe . Dnia 17 maja 2017 została zawarta Umowa Nr 7/2017 pomiędzy Gminą  Ulhówek, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Łukasza Kłębka a  Firmą : BUDGAR  Leżak Aneta Dąbrowa Tomaszowska 2,  22-600 Tomaszów Lubelski. Łączny kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi: 2 345 517,18 zł, dotacja z budżetu państwa:  1 172 758,00 zł, wkład własny: 1 172 759,18zł w tym: 587 083,25zł  udział partnera – Powiat Tomaszowski. Termin zakończenia planowany jest na dzień 31 październik 2017 r. Galeria...

Dziękowali za plony

W niedzielę 27 sierpnia mieszkańcy gminy Ulhówek dziękowali za tegoroczne plony podczas Gminno-Parafialnych Dożynek Budynin 2017. Starostami uroczystości byli: Dorota Agnieszka Szabat z Budynina i Łukasz Mucha z Wasylowa Wielkiego. Oni to właśnie poprowadzili kolorowy korowód dożynkowy na miejsce uroczystości. Święto rozpoczęło się od przekazania przez starostów dożynek bochna chleba wójtowi gminy Ulhówek – Łukaszowi Kłębkowi. W wygłoszonym następnie okolicznościowym przemówieniu wójt powitał na wstępie przybyłych gości wśród których był m.in. starosta tomaszowski Jan Kowalczyk, przedstawiciele Straży Granicznej, poczty sztandarowe OSP, a następnie dziękował rolnikom za całoroczny trud. Złożył także podziękowania społeczności Budynina i wskazywał ich jako przykład, że nawet niewielka wioska dzięki wspólnej pracy mieszkańców potrafi wiele dla wspólnego dobra zrobić. Liturgię mszy świętej sprawował ks. Piotr Gałczyński proboszcz parafii Machnówek. Po jej zakończeniu do rolników przemówił starosta tomaszowski, a następnie odczytano okolicznościowe listy od posła Sławomira Zawiślaka i Marszałka Województwa Lubelskiego. Część biesiadną rozpoczął występ zespołu „Drzewiczanie”, który wcześniej zapewnił oprawę muzyczną mszy świętej. Następnie na scenie zaprezentowały się „Tarnina”, „Jaśmin”, „Harmonia”, „Feniks” , „Kontrakt”, „Limit” i „Meffis”. Dla wszystkich była grochówka, młodsi i starsi mogli pływać kajakami lub rowerkami wodnymi po stawie. Były także dmuchane zamki, kucyki, elektryczne samochody i mała...

Ogłoszenie o wynikach konsultacji

 W dniach od 14 lipca 2017 roku do 22 lipca 2017 roku odbyły się konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Ulhówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2018 rok. Projekt programu został poddany konsultacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2017 r Wójta Gminy Ulhówek z dnia 13 lipca 2017 roku w formie: 1.konsultacji pisemnych 2.przyjmowanie propozycji na adres e-mailowy Projekt uchwały był dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  www.ulhowek.pl, oraz został wywieszony na tablicy ogłoszeń. W wyniku przeprowadzonych konsultacji żadne z organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie zgłosiły opinii, uwag oraz propozycji zmian. Ostateczna wersja uchwały zostanie uchwalona przez Radę Gminy Ulhówek.                                                                                                                                  WÓJT /-/ mgr Łukasz...

Oferty inwestycyjne i przetargi

OGŁOSZENIE Centrum Integracji Społecznej w Ulhówku ogłasza  przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego używanego sprzętu rehabilitacyjnego:  Lp. Nazwa sprzętu Szt.  1. Aparat do elektroterapii ETIUS+2szt. rozgałęźnika kabla obwodu pacjenta+2szt. kabla pacjenta kanał A i B + folia cynowa 140x5x1000mm+ krokodylek duży 8szt. 1  2. Aparat do ultradźwięków i elektroterapii Sonoter Plus 1  3. Zestaw do laseroterapii:Polans2+sonda IR 400 mW/808nm+2 pary okularów ochronnych do laseroterapii 1  4. Zestaw: Magner Lt+2 aplikatory:CSL60, CSL35+leżanka niebieska +półka pod aparat mocowana do leżanki oraz stolik pod aplikator pola magn. 1  5. Stół rehabilitacyjny 2-cz elektryczny MASTER 2E 1  6. Kozetka drewniana RELAX 4  7. Lumina – statywowa lampa do światłolecznictwa (sollux) 1  8. UGUL 1 kabina do ćwiczeń i zawieszeń 2/2/2m (8 segmentów) 1  9. Osprzęt standardowy do UGUL 1  10. Stół rehabilitacyjny 2-cz ręczny MASTER 2R 1  11. Rotor do ćwiczeń kończyn górnych 1  12. Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych 1  13. Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak”PS-4 1  14. Tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu 1  15. Półwałek rehabilitacyjny P4 60x15x10cm 4  16. Klin rehabilitacyjny K4 30x20x16cm 1  17. Piłka gimnastyczna TB 65cm z ABS (zielona) 1  18. Zestaw: aparat Duoter Plus + sonda IR 200mW/808nm 1  19. Taboret medyczna Alfa 2  20. Tablica medyczna Mięśnie Człowieka  21. Tablica medyczna Układ Kostny Człowieka wer. pl.-łac. 1  22. Tablica medyczna Kręgosłup Człowieka 1  23. Stolik pod aparaty Łoś 2  24. Podest do ćwiczeń 2  25. Regał R-24 1  26. Biurko B20 1  27. Regał R26 (szafa) 2   Cena  wywoławcza brutto  wynosi  23 000,00zł . W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne , jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne. Warunkiem  udziału ...
Strona 12 z 28« Pierwsza...1011121314...20...Ostatnia »