Informacja

o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Publicznych w Ulhówku.  

Rocznicowe uroczystości w Machnówku

W czwartek 27 kwietnia przedstawiciele władz gminy oraz mieszkańcy Wasylowa Wielkiego złożyli na symbolicznej mogile pomordowanych usytuowanej przy kościele parafialnym w tej miejscowości wieniec i zapalili znicz. Równocześnie mieszkańcy Machnówka i Korczmina sprzątali zbiorowe mogiły na Worochcie i w miejscu gdzie kiedyś była gajówka Korczmin. W niedzielę 30 kwietnia w Machnówku i przy zbiorowych mogiłach na Worochcie odbyły się uroczystości rocznicowe. Po odśpiewania Hymnu Państwowego i krótkim słowie wstępnym wygłoszonym przez ks. Piotra Gałczyńskiego  głos zabrał Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, który na wstępie powitał przybyłych wśród których byli m.in. Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Stanisław Misztal, Kierownik Delegatury LUW w Zamościu Witold Marucha, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego – Wojciech Kawalec, poczty sztandarowe szkół, straży pożarnych, kombatantów, przedstawiciele służb mundurowych. Po powitaniu zamiast okolicznościowego przemówienia wójt przytoczył fragmenty pracy „Kres. Wołyń. Historie dzieci ocalonych z pogromu” odnoszące się do Worochty.  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. „Orła Białego” w Tarnoszynie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny „Pamięć nie dała się zgładzić”, który wycisnął niejedną łzę z oczu obecnych w kościele. Patriotyczną część uroczystości zakończył „Apel Pamięci”, po którym ks. Piotr Gałczyński odprawił mszę św. w intencji ofiar. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił zespół „Na Granicy” działający przy PSG Kryłów. Po liturgii ci którzy mieli paszporty udali się w kierunku granicy, aby przy zbiorowych mogiłach ofiar pomodlić się za spokój ich dusz, złożyć wieńce i zapalić znicze....

Zarządzenie nr 24/2017

W sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze. Zarządzenie nr 51.2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ulhówek oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy...

Zarządzenie nr 25.2017

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Ulhówku.

Zarządzenie Nr 21/2017

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Ulhówku