KGW z gminy Ulhówek na spotkaniu z Panią Minister

13 stycznia 2019r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie z Angeliką Możdżanowską Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji  i Rozwoju z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu tomaszowskiego. Naszą gminę reprezentowało liczne grono Pań i Panów – członków KGW na czele z gospodarzem gminy Łukaszem Kłębkiem, na którego wsparcie i pomoc członkowie zawsze mogą liczyć. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński, dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Krzysztof Gałaszkiewicz, Starosta Tomaszowski Henryk Karwan, Wicestarosta Tomaszowski Jarosław Korzeń, Kierownik ARiMR w Tomaszowie Lubelskim Stanisław Bondyra, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim Leszek Piwko, Przewodnicząca Roztoczańskiej Rady KGW Maria Żyła, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Wiesław Cielica oraz wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu tomaszowskiego. Pani Minister zapoznała uczestników spotkania z możliwościami wykorzystania dotacji a także z rozliczeniem finansowym. Było to pierwsze w Polsce spotkanie Pani Minister z członkami KGW. W powiecie tomaszowskim do udziału w programie przystąpiło 87 Kół Gospodyń Wiejskich –  najwięcej w województwie lubelskim. Przedstawicielki KGW dostały upominki w postaci ludowych chust. Zgromadzenie uświetnił występ zespołu Pieśni i Tańca Roztocze z Tomaszowa Lubelskiego. Na wszystkim czekał poczęstunek przygotowany przez panie z KGW.                            ...

„Czerwony Kapturek” w Korczminie-Osadzie

5 stycznia 2019r. nowo utworzone Koło Gospodyń Wiejskich z Korczmina-Osady gościło u siebie Koło Gospodyń Wiejskich z Nowosiółek. Członkowie KGW Nowosiółki przybyli na zaproszenie Pani Karoliny Romańczuk przewodniczącej KGW Korczmin-Osada z przedstawieniem „Czerwony Kapturek”. Spotkanie było okazją do integracji i świetnej zabawy, zarówno tych młodszych jak i starszych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że członkowie KGW Korczmin-Osada, którzy z takim zapałem i zaangażowaniem remontowali świetlicę i zaczęli działać na rzecz mieszkańców, będą nadal organizować i podejmować tak ciekawe...

Bezpłatne szkolenie dotyczące systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

KLOSZ EDYCJA 3 – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców Bezpłatne kursy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Planujesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? – Powiemy, jak napisać dobry biznesplan. Chcesz zatrudnić opiekuna dziennego do swojej placówki? – Dowiesz się, jak to zrobić. Chcesz zostać dziennym opiekunem? – Poznasz wymagania i kwalifikacje, które trzeba spełnić. Więcej informacji:...

Szkolenie Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 21 grudnia 2018r. dzięki staraniom Wójta Gminy Ulhówek Łukasza Kłębka w Urzędzie Gminy w Ulhówku odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich działającymi na terenie Gminy Ulhówek. Spotkanie poprowadził pan Piotr Kielar pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Tomaszów Lubelski. Spotkanie miało na celu zaznajomienie członków KGW z nowymi zasadami funkcjonowania w/w organizacji w związku ze zmianami, które wprowadziła Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń wiejskich.                                                                                                                                                                                                                                                   ...