Informacja

W piątek 24 listopada 2017 roku Niebiańskie Szeregi Rycerzy św. Floriana zasilił druh Stanisław Skiba. Przed przejściem na emeryturę Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ulhówku, a jednocześnie aktywny strażak ochotnik. Przez wiele lat piastował funkcję Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ulhówku. Po przejściu w stan spoczynku Komendant Honorowy. W zmarłym strażacy-ochotnicy stracili wspaniałego i doświadczonego kolegę i przyjaciela. Pogrzeb odbył się we wtorek 28 listopada w...

Jedną drogą wszyscy idziemy

W Gminie Ulhówek Święto Niepodległości jest imprezą o charakterze przechodnim, co roku jest organizowane w innej miejscowości gminy. W tym roku obchody z udziałem zaproszonych gości, pocztów sztandarowych, władz gminy, radnych i sołtysów a przede wszystkim mieszkańców gminy zorganizowano w Wasylowie Wielkim. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się koncertem okolicznościowym zespołu“Na Granicy” z Placówki Straży Granicznej w Kryłowie. Następnie przybyłych powitał i zaprosił do wspólnego świętowania proboszcz parafii pw. Świętej Anny w Wasylowie Wielkim. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego zebranych gości powitał i okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek. Szczególne słowa podziękowania wójt skierował do wszystkich tych, którzy brali udział w uroczystości i przyczynili się do jej organizacji. Montaż słowno – muzyczny  w wykonaniu uczniów gimnazjum pt. „Jedną drogą wszyscy idziemy” wywołał zadumę i skłaniał do refleksji. Później Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił ks. Jan Muda, a mł. chor. SG Piotr Wiciński odczytał Apel Pamięci Następnie Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Senetra, Sołtys Wasylowa Wielkiego Maria Mucha, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego Wojciech Kawalec oraz Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na czele z Adamem Hytryniewiczem złożyli wieńce pod pomnikiem pomordowanych przez UPA w Wasylowie Wielkim. Reasumując, nie zapominajmy, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Podążajmy więc za słowami wójta, który mówił: “Cieszmy się zatem wolnością, budujmy więc wspólnotę, niech wspólny wysiłek, który podejmujemy każdego dnia o niepodległą Polskę przyczyni sie do rozwoju naszej ojczyzny a hasłem przewodnim niech będzie; BÓG, HONOR, OJCZYZNA.” Wspólne odśpiewanie „Boże coś Polskę” zakończyło gminne obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę...

EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w dniach od 6 do 10 listopada organizuje EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI.  Europejski Tydzień Innowacji to 5 dni dyskusji, ponad 400 firm z UE, światowej sławy eksperci, 2 konkursy dla firm w tym konkurs dla startupów i wiele wydarzeń towarzyszących. W trakcie ETI uczestnicy będą rozmawiać o najważniejszych kwestiach gospodarczych i społecznych w ramach inteligentnych specjalizacji w kilku blokach tematycznych: Bio-Energo, Forum Cyfryzacji, Innowacje w medycynie czy Giełda Startup. Po więcej informacji zapraszamy na www.etilubelskie.pl/ W ramach ETI 2017 w dniach 7 i 8 listopada Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” organizuje DEBATĘ MIAST I REGIONÓW PARTNERSKICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  oraz II FORUM CYFRYZACJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.  Założeniem Debaty Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego jest wzmacnianie i promocja współpracy międzynarodowej między miastami i regionami partnerskimi województwa lubelskiego oraz innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Głównymi tematami poruszanymi podczas Debaty będą następujące zagadnienia:Sieciowanie współpracy – inteligentne specjalizacje regionów oraz Współpraca nauki i biznesu – dobre praktyki.Więcej informacji na domeuropy.lubelskie.pl  Na II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego zostaną omówione następujące tematy: cyberbezpieczeństwo i e-administracja, wykorzystanie infrastruktury w PO Polska Cyfrowa, budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez systemy IT i przemysł 4.0, finansowanie rozwiązań IT i innowacji, inwestycje w sieci szerokopasmowe oraz rozwój mediów cyfrowych. Wykład inauguracyjny na temat perspektyw rozwoju cyfryzacji wygłosi Piotr Pietrzak – Główny Technolog IBM Poland. Więcej informacji na forumcyfryzacji.pl  Udział w Europejskim Tygodniu Innowacji umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami, partnerami zagranicznymi i ekspertami z regionów partnerskich województwa lubelskiego w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz będzie okazją do nawiązania nowych kontaktów i budowania relacji społeczno-gospodarczych. Zaproszenie od Sławomira Sosnowskiego  – Marszałka Województwa Lubelskiego na goo.gl/5ijaiz ETI2017 odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest BEZPŁATNY, wymagana jest jedynie rejestracja na...
Pamiętają o zmarłych

Pamiętają o zmarłych

Zgodnie z kilkuletnią tradycją w ostatnią sobotę października każdy chętny posiadający paszport mógł przejść przez czasowe przejście graniczne Dyniska-Uhnów aby porządkować groby najbliższych. Skorzystało z tej możliwości kilkadziesiąt osób z Polski i Ukrainy. Tradycyjnie ks. Wiesław Mokrzycki odprawił nabożeństwo za dusze wszystkich zmarłych spoczywających na cmentarzu w Uhnowie i w innych miejscach, bez względu na wyznanie. Przedstawiciele władz powiatu w osobie Wiceprzewodniczącego Rady Wojciecha Kawalca oraz przedstawiciele władz gminy Ulhówek: Przewodnicząca RG Teresa Senetra, Wiceprzewodniczący RG Wiesław Cielica oraz Sekretarz Gminy Alina Konefał-Pilip złożyli wieniec i zapalili znicz jako wyraz pamięci i czci wobec wszystkich zmarłych. W wygłoszonym kazaniu ks. proboszcz apelował o większe zaangażowanie w prace porządkowe nie tylko na grobach najbliższych ale i na wszystkich. „… To nie tylko wyraz naszej wiary ale i prośba aby ktoś kiedyś zaopiekował się naszymi grobami, gdy zabraknie najbliższych. Kaprysy historii mogą bowiem sprawić, że tak jak cmentarz w Uhnowie, który do pewnego momentu w dziejach był w granicach Rzeczypospolitej, tak i cmentarze na których my kiedyś spoczniemy mogą być na obczyźnie. … Bóg uszanuje każdą wolę człowieka, nawet na progu śmierci. Ważne jest, aby człowiek przez całe życie szykując się do drogi ku wieczności odpowiadał sobie na pytania, czy to co czynię spodoba się Panu Bogu, czy przyniesie dobre owoce, czy będzie z pożytkiem dla innych i na chwałę Panu...

,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″

W dniu 13 marca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem  a  Gminą Ulhówek  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Umowa dotyczy wykonania przez beneficjenta inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111992L Ulhówek – Żerniki od km 0+000 do km 3+093  o długości 3,093km” . Gmina Ulhówek  w dniu  5 kwietnia 2017 roku ogłosiła postępowanie przetargowe . Dnia 17 maja 2017 została zawarta Umowa Nr 7/2017 pomiędzy Gminą  Ulhówek, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Łukasza Kłębka a  Firmą : BUDGAR  Leżak Aneta Dąbrowa Tomaszowska 2,  22-600 Tomaszów Lubelski. Łączny kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi: 2 345 517,18 zł, dotacja z budżetu państwa:  1 172 758,00 zł, wkład własny: 1 172 759,18zł w tym: 587 083,25zł  udział partnera – Powiat Tomaszowski. Termin zakończenia planowany jest na dzień 31 październik 2017 r. Galeria...

Dziękowali za plony

W niedzielę 27 sierpnia mieszkańcy gminy Ulhówek dziękowali za tegoroczne plony podczas Gminno-Parafialnych Dożynek Budynin 2017. Starostami uroczystości byli: Dorota Agnieszka Szabat z Budynina i Łukasz Mucha z Wasylowa Wielkiego. Oni to właśnie poprowadzili kolorowy korowód dożynkowy na miejsce uroczystości. Święto rozpoczęło się od przekazania przez starostów dożynek bochna chleba wójtowi gminy Ulhówek – Łukaszowi Kłębkowi. W wygłoszonym następnie okolicznościowym przemówieniu wójt powitał na wstępie przybyłych gości wśród których był m.in. starosta tomaszowski Jan Kowalczyk, przedstawiciele Straży Granicznej, poczty sztandarowe OSP, a następnie dziękował rolnikom za całoroczny trud. Złożył także podziękowania społeczności Budynina i wskazywał ich jako przykład, że nawet niewielka wioska dzięki wspólnej pracy mieszkańców potrafi wiele dla wspólnego dobra zrobić. Liturgię mszy świętej sprawował ks. Piotr Gałczyński proboszcz parafii Machnówek. Po jej zakończeniu do rolników przemówił starosta tomaszowski, a następnie odczytano okolicznościowe listy od posła Sławomira Zawiślaka i Marszałka Województwa Lubelskiego. Część biesiadną rozpoczął występ zespołu „Drzewiczanie”, który wcześniej zapewnił oprawę muzyczną mszy świętej. Następnie na scenie zaprezentowały się „Tarnina”, „Jaśmin”, „Harmonia”, „Feniks” , „Kontrakt”, „Limit” i „Meffis”. Dla wszystkich była grochówka, młodsi i starsi mogli pływać kajakami lub rowerkami wodnymi po stawie. Były także dmuchane zamki, kucyki, elektryczne samochody i mała...