Informacja

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ULHÓWEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,O KTÓRYCH MOWA W ART.3UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017 Zarządzenie o konsultacjach Zarządzenie Nr...

Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Ulhówek z dnia 7 lipca 2016 roku
Pielgrzymowali do Uhnowa

Pielgrzymowali do Uhnowa

Już po raz dwunasty  w ramach Transgranicznych Uroczystości Odpustowych ku czci św. Antoniego ks. Wiesław Mokrzycki zorganizował pielgrzymkę do Uhnowa. W sobotni poranek 11 czerwca do świątyni w Dyniskach przybyli pątnicy. Po krótkim nabożeństwie w intencji uczestników i szczęśliwego przebiegu pielgrzymki ks. proboszcz przekazał kilka informacji porządkowych m.in. na temat opieki medycznej ze strony sanitariusza oraz wręczył każdemu pielgrzymowi pamiątkową plakietkę. Odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz śpiewając religijne pieśni grupa nieśpiesznie poruszała się w kierunku granicy. Stopniowo dołączały kolejne osoby; zarówno idące pieszo, jak również rowerzyści. Przed rozpoczęciem odprawy granicznej przedstawiciele Straży Granicznej oraz Służby Celnej przekazali informacje na temat zasad przekraczania granicy, natomiast ksiądz Wiesław przypomniał o duchowym i religijnym aspekcie pielgrzymki. Po sprawnie przeprowadzonej odprawie pątnicy prowadzeni przez krzyż udali się w kierunku Uhnowa. Dla tych, którzy z powodów zdrowotnych nie mogli przejść całej drogi strona ukraińska zapewniła autokar. U symbolicznych bram tego najmniejszego miasta Ukrainy nastąpiło oficjalne powitanie pątników przez przedstawicieli miejscowych władz. Następnie wszyscy udali się wspólnie do świątyni na uroczystą mszę. Przygnębiające wrażenie zrobił widok kościoła szczególnie na tych wszystkich, którzy po raz pierwszy przybyli do Uhnowa. Po krótkim oczekiwaniu przybył bp senior Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej Marian Buczek, który w języku polskim i ukraińskim sprawował Najświętszą Ofiarę. W obu językach wierni wysłuchali czytań, psalmu i Ewangelii, a następnie kazania. W koncelebrze liturgii wzięli udział o. Jan Kapistran z Rawy Ruskiej, ks. Jan Muda proboszcz z Wasylowa Wielkiego, ks. Wiesław Mokrzycki z Dynisk i proboszcz greckokatolickiej parafii w Karowie Bohdan Hrynda. Po zakończeniu mszy wszyscy kapłani otrzymali  białe lilie św. Antoniego jako symboliczne podziękowanie i nawiązanie do osoby świętego z Padwy, w intencji którego miały miejsce uroczystości. Ostatnim akcentem  było...

Konkurs

Pobierz Ogłoszenie Konkursowe

TU BYŁA WIOSKA. TU BYŁA POLSKA

Kwiecień to czas, gdy ostatni żyjący świadkowie oraz ci wszyscy, którym nie jest obojętna pamięć o tragedii zwykłych Polaków, którzy zostali zamordowani na wiosnę 1944 r. przez UPA, oddają hołd ofiarom z Machnówka, Worochty, Staj, Korczmina, Tarnoszyna i innych okolicznych miejscowości. Nie inaczej było i w tym roku. W deszczowe przedpołudnie 24 kwietnia do świątyni w Machnówku przybyli ostatni żyjący świadkowie mordów, potomkowie ocalałych, młodzież, poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP z terenu gminy, poczet harcerski z Suśca, ułani, kombatanci, władze gminy, przedstawiciele starostwa powiatowego w Tomaszowie Lubelskim i Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu, aby poprzez wspólne uczestniczenie w uroczystościach uczcić ofiary. Przed mszą świętą zespół „Na Granicy” działający przy PSG Kryłów dał koncert, a następnie zapewnił oprawę muzyczną podczas liturgii. Przybyłych powitał i okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Łukasz Kłębek. Po jego wystąpieniu uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Artura Grottgera w Hubinku zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Apel Pamięci odczytany przez Funkcjonariusza Straży Granicznej z Kryłowa zakończył patriotyczną część uroczystości. Po apelu ks. Piotr Gałczyński odprawił mszę świętą w intencji ofiar. Po zakończeniu liturgii ci, którzy mieli paszporty udali się w kierunku granicy, aby dzięki tymczasowemu przejściu granicznemu przejść na miejsce gdzie kiedyś był folwark Worochta, a obecnie jedynymi śladami są resztki zabudowań i zbiorowe mogiły. Po krótkiej modlitwie nastąpiło składanie kwiatów. Jako pierwsi uczynili to ostatni świadkowie mordów. Po nich wieńce i wiązanki złożyły oraz znicze pamięci zapaliły poszczególne delegacje. Wartę honorową przy mogiłach zaciągnęli ułani z Tomaszowskiego Szwadronu im. 1-go Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. Zgodnie z tradycją ostatni żyjący świadkowie po zakończeniu uroczystości odśpiewali przy mogile, w której spoczywają ich najbliżsi „Anioł Pański”. Przypomnieli również, że w...
Strona 19 z 29« Pierwsza...10...1718192021...Ostatnia »