Środy z Funduszami Europejskimi

loga-2015-08-25

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny  w Zamościu informuje, iż organizuje spotkanie informacyjne  w ramach cyklu „Środy z Funduszami Europejskimi”. Spotkanie odbędzie się w Zamościu,  w dniu 2 września 2015 r. i  będzie poświęcone możliwościom wsparcia unijnego dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020 w ramach programów krajowych oraz Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem środków na badania i rozwój oraz innowacje.

Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele Lubelskiej Agencji Wspierania przedsiębiorczości – instytucji ogłaszającej konkursy dla przedsiębiorców w ramach RPO WL.

Spotkanie odbędzie się w godz. 10.00 – 13.30 w Sali konferencyjnej A (siedziba Delegatury Urzędu Wojewódzkiego) w Zamościu przy ul Partyzantów 3

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 31.08.br.  za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rpo.lubelskie.pl (Zakładka:  udział w szkoleniach –  http://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-37-sroda_z_funduszami_w_zamosciu.html)

lub telefonicznie:  84 6380267

 

Serdecznie zapraszamy

Oddział Funduszy Europejskich
Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Partyzantów 94
22-400 Zamość

Zaproszenie do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” zaprasza do udziału
w otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji
w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców gmin obszaru LGD tj. Jarczów, Łaszczów, Rachanie, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek, w tym: lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, stowarzyszeń, fundacji, Kościołów, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem obszaru LGD. Konsultacje odbędą się wg poniższego harmonogramu:

Nazwa Gminy Miejscowość /
Miejsce spotkania (adres)
Termin spotkania wraz z godzinami spotkania Planowany program spotkania
Telatyn Urząd Gminy w Telatynie
/sala narad, ul. Fryderyka Chopina 10
24.08.2015,
godz. 13:00-16:00
1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW 2014-2020
2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
3. Analiza mocnych i słabych stron, szans
i zagrożeń (analiza SWOT)
4. Definiowanie celów LSR
Łaszczów Łaszczów, siedziba biura LGD Stowarzyszenie
„G 6 Grzędy Sokalskiej”, ul. Krótka 2
25.08.2015,
godz. 13:00-16:00
1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW 2014-2020
2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
3. Analiza mocnych i słabych stron, szans
i zagrożeń (analiza SWOT)
Definiowanie celów LSR
Jarczów Jarczów
/Samorządowy Ośrodek Kultury, ul. Piłsudskiego 2A
26.08.2015,
godz. 13:00-16:00
1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW 2014-2020
2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
3. Analiza mocnych i słabych stron, szans
i zagrożeń (analiza SWOT)
Definiowanie celów LSR
Rachanie Rachanie
/ Gminny Ośrodek Kultury, ul. Partyzantów 60
27.08.2015,
godz. 13:00-16:00
1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW 2014-2020
2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
3. Analiza mocnych i słabych stron, szans
i zagrożeń (analiza SWOT)
Definiowanie celów LSR
Tyszowce Tyszowce
/ Samorządowe Centrum Kultury, ul. 3 maja 36A
28.08.2015,
godz. 13:00-16:00
1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW 2014-2020
2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
3. Analiza mocnych i słabych stron, szans
i zagrożeń (analiza SWOT)
Definiowanie celów LSR
Ulhówek Urząd Gminy w Ulhówku
/ sala narad, ul. Kościelna 1/1
31.08.2015,
godz. 13:00-16:00
1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW 2014-2020
2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
3. Analiza mocnych i słabych stron, szans
i zagrożeń (analiza SWOT)
Definiowanie celów LSR

OGŁOSZENIE

 Urząd Gminy Ulhówek zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie przez rolników oświadczeń na temat poniesionych strat w uprawach w związku z występującą na terenie gminy Ulhówek suszą.

Oświadczenie zawierające dane gospodarstwa, rodzaj uprawy i szacunkową wielkość poniesionych strat prosimy składać od PONIEDZIAŁKU 17.08.2015r. do UG Ulhówek w pokojach 6, 7 lub w sekretariacie tel. 84 6616004 wew.21 .

DRUKI OŚWIADCZEŃ  DOSTĘPNE

NA STRONIE GMINY, W URZĘDZIE GMINY

ORAZ U SOŁTYSÓW

Druk do pobrania

Dni Dobrosąsiedztwa – 2015 „Pamięć, która łączy” 28 -30 sierpnia 2015 r. Korczmin-Liski/Białystok/Ulhówek/Krzywica-Bełz

28 sierpnia (piątek) 2015 r., Korczmin Uroczystości na granicy ku czci Matki Bożej Korczmińskiej

9.00 – spotkanie uczestników

9.30 – Nabożeństwo do Bogurodzicy w cerkwi w Korczminie,

procesja z pod zabytkowej cerkwi  do cudownego źródełka na granicy

10.30 – spotkanie na granicy, uroczyste otwarcie granicy, powitanie gości

11.00 – uroczysta Liturgia przy cudownym źródełku, poświęcenie wody

12.00 – program artystyczny: występy zespołów folkowych, Jarmark twórców ludowych

18.00 – zamknięcie tymczasowego przejścia granicznego w Korczminie

 

29 sierpnia (sobota) 2015 r., Liski/Białystok/Ulhówek/Krzywica

11.00 – Msza Święta w cerkwi i modlitwa za zmarłych w Liskach

12.30 – uczczenie pamięci ks. Ripeckiego na cmentarzu w Liskach,

przejście do wsi Białystok

13.00 – modlitwa za zmarłych we wsi Białystok,

poświęcenie wody w źródle w miejscu odpustowym

15.00 – modlitwa za zmarłych na cmentarzu w Krzywicy

16.00 – modlitwa za zmarłych na cmentarzu w Ulhówku

spotkanie integracyjne

19.00 – zamknięcie tymczasowego przejścia granicznego w Korczminie

 

30 sierpnia (niedziela) 2015 r. –  Bełz/Korczmin

9.00 – Msza Święta w cerkwi pw. Św. Mikołaja w Bełzie (Ukraina)

11.30 – Festiwal baniek mydlanych dla dzieci w Bełzie

12.00 – Modlitwa za pokój w różnorodności z udziałem ukraińskich, polskich oraz żydowskich wspólnot

12.30 – Wiec na majdanie za eurointegrację Ukrainy

13.30 – Program artystyczno-kulturalny «MillenniumFolkFest» z udziałem przedstawicieli polskich, ukraińskich i żydowskich zespołów w Bełzie

14.45 – Dziecięcy euromaraton rowerowy „Dzieci za pokój” w Bełzie

15.30 – poczęstunek specjałami lokalnej kuchni nadbużańskiej w Bełzie

19.00 – zamknięcie tymczasowego przejścia granicznego w Korczminie

Koncert w Dyniskach

DSCF7669 (Medium)W niedzielne popołudnie 12 lipca do kościoła parafialnego w Dyniskach po raz kolejny zawitał Cezary Chmiel, aby przybyłym do świątyni zaprezentować koncert pt. „Znak Pokoju”.  Poetycko-muzyczną  refleksję nad rzeczywistością XXI wieku, który nadal jest areną cierpienia milionów ludzi. Łącząc teksty ks.Jana Twardowskiego , Czesława Miłosza ,Zbigniewa Herberta ,Jana Pawła II,Wisławy Szymborskiej z muzyką swojego autorstwa stworzył t głośne wołanie o pokój w świecie, ale też w sercu każdego człowieka, wołanie o poszanowanie godności człowieka. czytaj dalej…

Powiatowe zawody pożarnicze

DSCF7652 (Medium)Na stadionie w Lubyczy Królewskiej w dniu 12 lipca odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W obecności Posła na Sejm RP Mariusza Grada, Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie dh Kazimierza Organisty, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Stanisława Kielecha, byłego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Zamościu płk w st. spocz. Mieczysława Skiby oraz wójtów z powiatu tomaszowskiego przeprowadzono zawody w których wzięło udział  20 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 5 Kobiecych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu. czytaj dalej…

Festyn w Machnówku

IMG_6103 (Medium)Już po raz piąty KGW Machnówek oraz miejscowa jednostka OSP zorganizowały 29 czerwca Festyn Rekreacyjno-Sportowy „Powitanie wakacji”. Przed zgromadzoną publicznością zaprezentowały się „Jarczowianki” z Jarczowa, „Tarnina” z Tarnoszyna, „Wierszczyckie Echo” z Wierszczycy, „Kalina”  z Wożuczyna, „Jaśmin” z Rzeplina, „Lawenda” z Telatyna, „Akacja” z Żulic. Widzowie mieli także możliwość oklaskiwania występów Kabaretu „Aluzja”  z Tomaszowa Lubelskiego oraz popisów tanecznych zespołu „Wesoła Ferajna”. czytaj dalej…

Rywalizowali strażacy

IMG_6046 (Medium)W niedzielę 28 czerwca odbyły się w Tarnoszynie Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z gminy Ulhówek. Na starcie stanęło 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych -w tym dwie dziewczęce i 10 drużyn seniorów.

Przybyłych powitał Prezes ZG ZOSP RP w Ulhówku dh Łukasz Kłębek. Następnie przystąpiono do rozgrywania poszczególnych konkurencji, którymi były: musztra, sztafeta wahadłowa dla MDP ,  klasyczna sztafety po torze przeszkód dla seniorów oraz budowa linii gaśniczej. Licznie zgromadzona publiczność żywiołowo dopingowała nie tylko swoich faworytów ale wszystkich startujących. czytaj dalej…

Strona 19 z 25« Pierwsza...10...1718192021...Ostatnia »
Ulhówek
14°
słabe opady deszczu
wilgotność: 71%
wiatr: 9m/s płd.
Max: 16 • Min: 16
16°
Pon
11°
Wt
12°
Śr
Weather from OpenWeatherMap

Kalendarz

Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
« Sie    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930