Informacja Wójta Gminy Ulhówek

Wójt Gminy Ulhówek przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu z dachów oraz zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż należących do nich nieruchomości.   Wójt Gminy /-/ Łukasz...

Informacje dotyczące „Czystego Powietrza”

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na  dzień 29/12/2023 Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 59 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 41 Kwota wypłaconych dotacji: 1 601 976,26   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na  dzień 29/09/2023 Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 54 Liczba zawartych umów: 45 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 29 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 858 149,22   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 30/06/2023 Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 42 Liczba zawartych umów: 39 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 26 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 706 049,22   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 31/03/2023 Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 36 Liczba zawartych umów: 30 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 19 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 400 421,18 zł   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 30/12/2022: Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 30 Liczba zawartych umów: 29 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 18 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 367 852,68 zł   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 30.11.2022: Liczna złożonych wniosków o dofinansowanie: 28 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 17 Sumaryczna kwota  wypłaconych dotacji: 282 965,88...