Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi. Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji. Wszystkich informacji dotyczących naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu w naszej gminie udziela Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Jacek Krech. Więcej informacji pod nr tel. (84) 6616004 w.36, 502 608 935 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności. Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów. Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia...

Ruszył Punk Szczepień w Ulhówku

Dzisiaj ruszył Punkt Szczepień przeciwko COVID-19 w Ulhówku utworzony na wniosek Wójta Gminy Ulhówek Łukasza Kłębka. W porozumieniu ze Szpitalem w Tomaszowie Lub. lekarz i pielęgniarki będą szczepić naszych mieszkańców. Kolejne terminy wyznaczone zostały na 3,10,17 i 27 luty. W każdym z tych dni zaszczepionych zostanie, po uprzedniej rejestracji, 30...

Zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19

Od 15 stycznia możesz zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy – dostaniesz maila. Więcej informacji...