Zarządzenia o przedłużeniu stopni alarmowych

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia: nr 172 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nr 173 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. nr 174 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz....

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ PSÓW!

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m.” Drogi mieszkańcu Zanim zgłosisz nam problem z „bezdomnym zwierzęciem” wałęsającym się w pobliżu twojej posesji uważnie przeczytaj poniższy komunikat. UWAGA! APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ, ALE NIE BEZDOMNE! Co roku w okresie wiosennym oraz letnim na terenie naszej Gminy pojawia się problem wałęsających się psów. Niemal    w każdym przypadku psy te posiadają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to zazwyczaj zwierzęta niedopilnowane przez swoich właścicieli. Aby uznać psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego”  nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, ponieważ takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt – psy to zazwyczaj zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Przypominamy właścicielom o ich podstawowych obowiązkach, a więc w szczególności: stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, prowadzenie psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu; zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren, niewprowadzaniu zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci, nie wyprowadzaniu...

Biuro Informacji dla Uchodźców

Z dniem 2 maja w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Aleja Sportowa 8, powstało Biuro Informacji dla Uchodźców, które prowadzi działalność informacyjną i poradnictwo prawne dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie Powiatu Tomaszowskiego. Biuro przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00. Prawnik wraz z tłumaczem j. ukraińskiego dyżuruje w każdy piątek w godz. 14:00 – 17:00. Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongresowego współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.    ...